תקשורת מובנת

תקשורת מובנת באה לידי ביטוי בצורך הן של מקבל השירות והן של סביבתו האנושית והאחרת להיות ברורים, מסונכרנים בינהם ומובנים זה לזה. תקשורת מובנת משפיעה ומושפעת עם היבט ההנגשה של מידע ברור ופעמים רבות הם כרוכים זה בזה, ובאופני מסירת המידע. לדוגמא: התאמת קצב מסירת המידע.

שירותי הדרכה

מגוון סדנאות, הנוגעות לנגישות לאנשים עם מוגבלויות קוגנטיביות, בהתאמה לצרכי הארגון.

א. סדנאות חשיפה

סדנאות החושפות את המשתתפים לתחום הנגישות, לחקיקה בתחום ולנושאים של הנגשה קוגניטיבית, הנגשה לשונית, פישוט הליכים ומידע ועיצוב אינטואיטיבי.

ב. סדנאות היכרות

בנוסף למידע בסדנאות החשיפה, סדנאות אלה מציגות למשתתפים את עקרונות ההנגשה הלשונית וסוגיות אתיות ומשפטיות הקשורות לתחום.

ג. סדנאות הטמעה

סדנאות אשר בנוסף לחומר הסדנאות הקודמות משלבות עבודה מעשית וליווי ביישום עקרונות ההנגשה הלשונית על מידע של הארגון המזמין.
סדנאות אלה מותאמות באופן ישיר לתכני היומיום של הארגון מזמין השירות והתכנים המעובדים בהן יכולים לסייע לצוותים בעבודתם השוטפת. קיימת אפשרות לבנות סדנה ייעודית ללקוחות או אנשי מקצוע מתחום עיסוק ייחודי כך שתוכן הסדנא יתמקד בסוגיות משגרת יומם.

ד. סדנאות מעקב

לאחר מספר חודשים של עבודה בפועל בהתאם לעקרונות של הנגשה לשונית- למידה מהצלחות, ניתוח קשיים, בנייה של מודל ותהלכי עבודה עם הלקוח על מנת לשמר ולפתח יישום הנושא בארגון מזמין השירות.

ה. סדנאות התמחות למורשי נגישות

מתן ידע וכלים ממוקדים להערכת נושא הנגשת המידע ובפרט לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית אשר ישמשם תוך כדי עבודתם השוטפת כמורשי נגישות.

✉ יצירת קשר
close slider

אני רוצה שתחזרו אליי

אני רוצה ליצור אתכם קשר