עיצוב סביבה

יעוץ ולווי של עיצוב סביבות המיועדות לכלל האוכלוסייה ובינהן גם לאנשים עם מוגבלות קוגנטיבית כך שהסביבה תהיה כמה שיותר פשוטה, חד משמעית, נוחה להתמצאות ומותאמת לתפקוד המתקיים בה.

מתוך הנגשה של שילוט במרכז קשת וומרכז שקד, אשדוד

בשנת 2022 בוצע שיפוץ מהותי במע"ש אשדוד. 

השיפוץ נעשה על מנת לייצר סביבה מיטבית עבור אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית במגוון רמות תפקוד העובדים יחד באזור אחד. 

כחלק מתהליך השיפוץ, המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית ביצע מיפוי של השילוט הנדרש במקום על מנת לאפשר עצמאות ככל הניתן למקבלי השירות במקום מתחומי ההתמצאות במרחב, שימוש בפונקציות הקיימות בכל אחד מן החדרים וכללי ההתנהגות מרכזיים. 

התפיסה שליוותה את הפרויקט היא שהשילוט הוא בראש ובראשונה עבור מקבלי השירות וככזה, עליו להיות מונגש קוגניטיבית.
מתוך הנגשה של שילוט במרכז קשת ועוגן, המחלקה לשירותים חברתיים, אשדוד

מתוך פרויקט עיר נגישה שהם- בניין המועצה

מתוך הנגשה של מרכז יום טיפולי יותם- אגודת עמי

✉ יצירת קשר
close slider

אני רוצה שתחזרו אליי

אני רוצה ליצור אתכם קשר