מידע מקצועי בתחום ההנגשה הקוגניטיבית​

אחת ממטרות המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית הינה פיתוח ידע תיאורטי ומעשי וקידום המחקר בתחום ההנגשה הקוגניטיבית. צוות המכון כולל נשות מקצוע וחוקרות בעלות תואר שני ושלישי, בעלות רקע אקדמי ומקצועי עשיר בתחומים הנוגעים להנגשה קוגניטיבית, כגון: ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, בלשנות, לימודי מוגבלות ועוד.

השילוב של מחקר ועשייה מקצועית מאפשר למכון:

 • למפות צרכים של אוכלוסיות היעד של המכון, כגון: אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם מוגבלות נפשית, אנשים עם אוטיזם ועוד, במגוון נושאים.
 • למפות את הרמפות הקוגניטיביות המאפשרות לתת מענים ו/או אמצעי הנגשה לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
 • לפתח רמפות קוגניטיביות חדשניות ולבחון את תקפותם ומידת יעילותם.
 • לבסס ולתקף ידע מקצועי ומעשי.
 • לפתח הכשרות, הדרכות וחומרי לימוד בתחום ההנגשה הקוגניטיבית עבור א/נשי מקצוע ונותני שירות.
 • לקדם את תחום ההנגשה הקוגניטיבית כגוף ידע ותחום מחקר באקדמיה.
 

לרשימה של מחקרים של אנשי הצוות של המכון הישראלי להנגשה קוגיטיבית לחץ כאן:

 • ילון-חיימוביץ, ש. (2008). מוגבלות גלויה – נגישות סמויה: סיפורם של אנשים עם מוגבלות שכלית. בתוך: פלדמן, דניאלי -להב וחיימוביץ, נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים. למאמר המלא לחץ כאן.
 • ילון-חיימוביץ, ש. (2008). מצאתי?!? התמצאות אנשים עם מוגבלות שכלית במרחב הפיזי. עניין של גישה, 41-50. למאמר המלא לחץ כאן.
 • ילון-חיימוביץ,ש' רימון-גרינשפן, ה' ואבידן-זיו, א' (2019). דו"ח מחקר מסכם, התאמת התהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו ISO 9186-1:2014, ISO 22727: 2007 למאמר המלא לחץ כאן.
 • ילון-חיימוביץ, ש., אבידן-זיו, א., טנא רינדה, מ., ורימון-גרינשפן, ה., (2022). חושבים אחרת, הנגשה קוגניטיבית: מודל מבוסס ראיות והשלכות יישומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בתוך: אל-יגון, מ., (עורכות). מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר, והשלכות יישומיות (99-128) הוצאת קרן שלם. למאמר המלא לחץ כאן.
 • טנא רינדה, מ. (2009) נגישות ההשכלה הגבוהה לסטודנטים עם מוגבלות פסיכיאטרית.עבודה זו הוגשה כחלק מהדרישות לקבלת התואר 'מוסמך האוניברסיטה', החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה – הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. למאמר המלא לחץ כאן.
 • עוזיאל-קרל, ס., טנא רינדה, מ., ילון-חיימוביץ, ש. (2011). הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית: חוברת הנחיות. האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. למאמר המלא לחץ כאן.
 • טנא רינדה, מ. (2011). ואיפה הרמפה שלי? נגישות שירותי תרבות ופנאי לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. עניין של גישה, 71-84. למאמר המלא לחץ כאן.
 • עוזיאל-קרל, ס., טנא-רינדה, מ. וילון-חיימוביץ, ש. (2013). פישוט לשוני לאנשים עם מוגבלות שכלית. תת"ח, 31-35. למאמר המלא לחץ כאן.
 • טנא רינדה, מ., הדס-לידור, נ. וזק"ש, ד. (2013). "סוף כל סוף על אותו המדף עם אנשים אחרים" – נגישות ההשכלה הגבוהה לסטודנטים עם מוגבלות נפשית. כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק, 22(2), 83-H112. למאמר המלא לחץ כאן.
 • עוזיאל-קרל, ס., טנא רינדה, מ., ילון-חיימוביץ, ש. (2016). נגישות החוק והמשפט בישראל: הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית כמקרה בוחן. כתב העת המשפטי, חוקים, 287. למאמר המלא לחץ כאן.
 • רימון-גרינשפן, ה., טנא-רינדה, מ., אבידן-זיו, א. וילון-חיימוביץ, ש. (2018). עובדים על זה: עקרונות להנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה. עניין של גישה, 22, 25-34.  למאמר המלא לחץ כאן.
 • שילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה. המדריך המלא למעסיק. למאמר המלא לחץ כאן.
 • הנגשת תכנים באתרי אינטרנט בשיתוף הטכניון, במימון איגוד האינטרנט הישראלי. – . למאמר המלא לחץ כאן.
 • התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו ISO 9186-1:2014, ISO 22727: 2007 למאמר המלא לחץ כאן.
 • Yalon-Chamovitz, S. (2009). Invisible access needs of people with intellectual disabilities: A conceptual model of practice. Intellectual and Developmental Disability, 47, 395-400.
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Uziel-Karl, S. (2013). “Linguistic Simplification“. In G. Khan (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden: Brill Academic Publishers.
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Yalon-Chamovitz, S., Shach, R., Avidan-Ziv, O., & Tenne, M. R. (2015). The call for cognitive ramps. Work (Reading, Mass.), 53(2), 455-456.
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Yalon-Chamovitz, S., and Avidan-Ziv, O. (2016). Simultaneous Simplification: Stretching the Boundaries of UDL. In: Networking, Implementing, Research, and scaling Universal Design for Learning, Towson MD: UDL-IRN, Pp.66-68
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Yalon-Chamovitz, s., Steinberg, P., Shach, R., & Avidan-Ziv, O. (2019). .1 Simulaneous Language Simplification from the Perspective of People with IDD: Overcoming Cognitve Accessibillity Barriers and Token Participation. SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3390380 Noa Tal-Alon, Nitsan Almog and Michal Tenne Rinde. That Sinking Feeling. International Journal of Disabillity and Social Justice. Vol. 2(2): 91-105. DOI: 10.13169
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Werner, S., Yalon-Chamovitz, S., Rinde, M. T., & Heymann, A. D. (2017). Principles of effective communication with patients who have intellectual disability among primary care physicians. Patient education and counseling, 100(7), 1314-1321
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Uziel-Karl, S., & Tenne-Rinde, M. (2018). Making language accessible for people with cognitive disabilities: Intellectual disability as a test case. In: Bar-On, A. & Ravid, D., Handbook of Communication Disorders.
  למאמר המלא לחץ כאן
 • Universal Design and Accessibility for Israelis with Intellectual Disabilities –
  עיצוב אוניברסלי והנגשה עבור ישראלים עם מוגבלות שכלית – דו"ח מסכם. למאמר המלא לחץ כאן
✉ יצירת קשר
close slider

אני רוצה שתחזרו אליי

אני רוצה ליצור אתכם קשר