סרטוני מיזם השיחה הטובה

מיזם השיחה הטובה של קרן שלם עוסק בכלים לניהול שיחה מיטבית מקצועית ומותאמת עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

במסגרת המיזם נכתבו תסריטי שיחות בין נותני שירותים למקבלי שירות עם מוגבלות שכלית, מתוך מטרה להדגים איך נכון לערוך שיח מכבד ומותאם.

המשתתפים בהם הינם שחקנים. הטקסטים של הסימולציות עברו תהליכי פישוט לשוני על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית בשיתוף קבוצות מבקרים.

יש לציין כי הפרויקט כלל נושאים נוספים. 

כדי להתרשם מכלל הפרויקט שבוצע על ידי קרן שלם, אפשר ללחוץ כאן

✉ יצירת קשר
close slider

אני רוצה שתחזרו אליי

אני רוצה ליצור אתכם קשר