חושבים אחרת, הנגשה קוגניטיבית: מודל מבוסס ראיות והשלכות יישומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

נכתב על ידי שירה ילון-חימוביץ, אורנית אבידן-זיו, מיכל טנא רינדה והילה רימון-גרינשפן . 

בחודש מאי 2022 פורסם על ידי קרן של"ם הספר מוגבלות שכלית התפתחותית – תיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות

בעריכתן של פרופ' מיכל אל-יגון ופרופ' מלכה מרגלית.

הספר מציג ידע תיאורטי ויישומי עדכני בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית והוא כולל המשגות תיאורטיות, ממצאי מחקרים ודרכי יישום של מחקרים שנערכו בישראל, לצד מגמות בינלאומיות עדכניות.

לצוות המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית היתה הזכות לכתוב את אחד הפרקים בספר.

שם הפרק: חושבים אחרת, הנגשה קוגניטיבית: מודל מבוסס ראיות והשלכות יישומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נכתב על ידי שירה ילון-חימוביץ, אורנית אבידן-זיו, מיכל טנא רינדה והילה רימון-גרינשפן .

פרק זה מתמקד בהנגשה קוגניטיבית, כלומר, בפישוט והתאמה של הסביבה הפיזית והאנושית, כך שתיווצר סביבה ברורה, פשוטה, מובנת וחד־משמעית תוך הטמעת המושג "רמפות קוגניטיביות" והצגת מודל ההנגשה הקוגנטיבית.

לקריאה של הפרק חושבים אחרת, הנגשה קוגניטיבית: מודל מבוסס ראיות והשלכות יישומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית אפשר ללחוץ כאן.

לקריאה של הספר מוגבלות שכלית התפתחותית – תיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות אפשר ללחוץ כאן.

לקריאה של פוסט על הספר אפשר ללחוץ כאן.

✉ יצירת קשר
close slider

אני רוצה שתחזרו אליי

אני רוצה ליצור אתכם קשר