פישוט סימולטני הוא תרגום לשפה פשוטה, בזמן אמת.

בתהליך הפישוט הסימולטני דבריו של מרצה מתורגמים תוך כדי הרצאה,

כך שהתוצר הנשמע הוא פשוט ומובן לכלל האוכלוסייה,

ובינהם גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.

בדרך זו, אנשים יכולים לשמוע את ההרצאה בשפה המובנת להם, באמצעות אוזניות,

למרות שהנואם מדבר בשפה אחרת או בשפה מקצועית מורכבת.

 

צוות המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית מבצע פישוט סימולטני באירועים ובכנסים שונים.