א.פישוט תהליכים - פישוט או שינוי הליכים קיימים כמו גם, מסירתם באופן נגיש ומותאם למקבל השרות. בנוסף, תינתן התייחסות גם לנושא של סובלנות לטעויות לאורך התהליך ושזירת חיווי מתאים. הצגת תהליכים אלו יכולה להיעשות באמצעים חזותיים אינטואיטיביים כדוגמת: שימוש בסמלים, תרשימי זרימה, גרפים ואמצעים דומים. 
דוגמא לפישוט של תהליך: סידור דלפקי השירות של משרד ציבורי כך שבבואנו לקבל שירות עיצוב המשרד מקל על ההבנה איך לקיים את התהליך שבאנו לבצע. כלומר: אם לצורך השלמת תהליך הפקת תעודה מסוימת עלי לעבור בין חמישה דלפקים, המעבר בין הדלפקים השונים בהם עלי לעבור יהיה רציף (שורה של דלפק אחרי דלפק) ובנוסף, במסמך מלווה תהיה מפה שמראה לי איפה כל דלפק ודלפק.
 
ב.עיצוב אינטואיטיבי - עיצוב אשר מגמתו להציג את המידע והתכנים בצורה המובנת והמהירה על ידי כלל אוכלוסייה. העיצוב האינטואיטיבי מופעל הן על מידע כתוב והן על כל פריט עיצוב המשפיע עלינו כאנשים המתנהלים בסביבה. עיצוב אינטואיטיבי נכון מאפשר למשתמש/מקבל השרות להתמצא באופן מהר ובביטחון מלא בסביבתו ובמתקנים השונים המוצעים לשימושו. 
 
ג. סמלול - העברת מידע באמצעות ייצוג גרפי פשוט (סמל). אמצעי זה נועד לסייע לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או אנשים אשר מתקשים בקריאה (ילדים, עולים חדשים, ליקויי למידה ועוד) להבין רעיון מרכזי ללא צורך להיעזר קריאה. ככלל, לשימוש בסמלים (לעומת מידע כתוב) יתרון רב במספר היבטים: ראשית, ניתן לתפוש את הייצוג הגרפי בצורה מהירה באופן יחסי לצורך לקריאה. שנית, ניתן להבין במהרה את הרעיון המרכזי אותו מעבירים. שלישית, סמל לרוב יכול לשמש דרך אוניברסאלית להעברת מידע שאינה תלויה בשפת הדובר.