תהליך התאמה של מידע כתוב או דבור כך שיהיה מובן לאנשים עם יכולות קוגניטיביות שונות (בין אם מדובר באנשים עם מוגבלויות או ללא מוגבלות).
תהליך התאמת המידע יעשה על ידי שימוש בשפה פשוטה, מיקוד הרעיונות המרכזיים בלבד, שימוש במבנה תחבירי פשוט (בעל פה או בכתב) ועוד,  כך שבסופו של תהליך מתקבל מידע ברור, ממוקד וזמין עבור אנשים הזקוקים לפישוטו.
קיימים מספר אופנים לביצוע של הנגשה לשונית. בינהם "שפה פשוטה", "פישוט לשוני".
תהליכי הנגשה לשונית יכולים להיעשות ביצרת שילוט במקום ציבורי כך שיובן על ידי כלל המבקרים בו, הקמת מפות התמצאות כך שאנשים בעלי יכולות קוגניטיביות שונות, גם אם אינם יודעים קרוא וכתוב יוכלו להתמצא היטב בסביבה אליה הגיעו, הפקה של חוברות הסבר לנושאים ייחודיים (לדוגמא: הפקת חוברת המסבירה על אופן ההתנהלות בזמן מצב חרום) והתאמה לשונית של תכנים המופיעים באתר אינטרנט ליצירת אתר אינטרנט נגיש.