שירותי המכון

המכון מציע מגוון שירותים בתחום ההנגשה הקוגניטיבית ללקוחות ונותני שירות במגזר הציבורי והפרטי.

כלל שירותי המכון עומדים בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג- 2013, בסעיפים הנוגעים להתאמות נגישות למידע ותקשורת בשירות, הדרכת צוות, קביעת נהלים ועוד.