סמלים וסמלול תומך טקסט
 
1.מה הוא סמל נגיש?
כאשר מדברים על הנגשה לשונית והעברת מידע לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, מדברים גם על העברת המידע באמצעים שאינם דורשים ידע בקריאה וכתיבה. 
סמל הוא אחד האמצעים הללו.
אולם, לא כל סמל הוא סמל נגיש. על מנת שסמל יהיה נגיש, הוא  צריך להעביר בדיוק את המידע והרעיון שנועד לייצג וכן להיות בעל מאפיינים אשר מאפשרים לאנשים עם מוגבלויות שונות להבינו נכון.
תקנות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשע"ג (2013) מגדירות באילו מקומות יש לעשות שימוש בסמלים. כמו כן, התקנות מגדירות את המאפיינים ההופכים סמל לנגיש.
 
2.מה ההבדל בין סמל לבין תמונה שאני מוריד מהאינטרנט?
סמל הוא ייצוג אוניברסלי להיגד שאותו מנסים להמחיש. כלומר, הסמל נועד להעביר רעיון ו/או מצב כללי. לדוגמא, סמל של מכונית יכלול קווי מתאר חיצוניים ומאפיינים חזותיים כלליים של מכונית.
תמונה מהאינטרנט נתפסת כייצוג ספציפי יותר. לרוב, תמונה מצולמת ברגע ובמצב מסוימים והיא מתארת אך ורק אותם. לדוגמא, צילום של מכונית יכלול מכונית בגודל מסוים, במודל מסוים, שיוצרה בשנה מסוימת ובעלת צבע מסוים.
חשוב לציין כי יש לבדוק הגבלה של זכויות יוצרים הן על התמונה והן על הסמל, במידה ולא ייצרנו אותם בעצמנו.
 
3.האם כל גרפיקאי יכול עצב סמלים נגישים?
גרפיקאי שמעוניין לעצב סמלים נגישים צריך, בראש ובראשונה, להתמצא היטב בתחום הנגישות. עליו להכיר את תקנות נגישות השירות המתייחסות לתחום הסמלול וכן את התקן הישראלי הנוגע לנגישות. כמו כן, כדאי להתמצא בסמלים הקיימים כבר בארץ ובעולם ובתקני הISO וכן במחקרים העוסקים בתחום.
מומלץ שהסמלים יעברו ביקורת של קהל היעד לפני פרסומם.
המכון להנגשה קוגניטיבית עורך סדנאות לגרפיקאים המעוניינים להתמחות בתחום.
 
4.באילו נושאים עוסק התקן בנושא סמלים בישראל ?
קיים תקן ישראלי רחב היקף העוסק בנושאי נגישות. בין היתר, בתקן זה מפרטים את כל המאפיינים של סמל על מנת שיקרא סמל נגיש.
בתקן מדברים על גודל הסמל, מה צריך לכלול, התייחסות לצבע, איפה צריך להימצא ועוד.