הנגשת מידע ופישוט לשוני
 
1. מהו מידע נגיש?
מידע נגיש הוא מידע המנוסח בשפה ברורה וקלה להבנה לכלל הציבור, ומותאם במיוחד לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית באופן ארגון המידע, ומבחינה לשונית וחזותית. 
 
2. למה חשוב להנגיש מידע?
חשוב להנגיש מידע כדי שכולם יוכלו להבין אותו ולהשתמש בו באופן שוויוני, כדרישת החוק.
 
3. מי יכול ליהנות ממידע נגיש?
כל אדם יכול ליהנות ממידע נגיש ולהפיק ממנו תועלת, אולם מידע נגיש מיועד בעיקר לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, לאנשים עם מוגבלות נפשית, לקשישים, לילדים ולאנשים שאינם דוברי עברית כשפת אם.
 
4. מי יכול להנגיש מידע, והאם אני יכול להנגיש מידע בעצמי?
כל אדם יכול להנגיש מידע, אולם אנשים ללא הכשרה מתאימה וללא היכרות מוקדמת עם האוכלוסייה שעבורה נועד המידע ועם תקנות נגישות השירות, עלולים להנגיש מידע בצורה לא נכונה, לא מותאמת ולא יעילה עבור אוכלוסיית היעד. משום כך, רצוי שתהליך הנגשת המידע יבוצע על ידי אנשי מקצוע מנוסים או אנשים שהשתלמו בנושא, בעיקר כאשר מדובר בהנגשת מסמכים רשמיים ובעלי תוקף מחייב.
 
5. האם אני חייב להנגיש מידע?
על פי חוק, כל גוף ציבורי או פרטי הנותן שירות לציבור מחויב להנגיש מידע כחלק מהנגשת השירות. התקנות מגדירות עבור כל ארגון איזה מידע הוא מחויב להנגיש ובאיזה היקף, בהתאם לגודל הארגון, ייעודו ואופי השירות הניתן בו. אם מסיבה כלשהי ארגון מסוים אינו יכול לעמוד בדרישות המצוינות בתקנות, עליו להגיש בקשה מנומקת לנציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות ורק אם הוא מקבל פטור מוסדר לנושא, הוא פטור מהנגשת המידע בנושא הספציפי בו ביקש פטור.
 
6. מהי "הנגשה לשונית"?
"הנגשה לשונית" היא תהליך התאמה של מידע כתוב או דׇּבוּר כך שיהיה מובן לאנשים עם יכולות קוגניטיביות שונות (בין אם מדובר באנשים עם מוגבלויות או ללא מוגבלות). הנגשה נעשית באמצעות התאמת השפה, עיצוב המסמך (אם כתוב) והתאמת האמצעים בהם נמסר המידע. (לדוגמא, על ידי שימוש באמצעים חזותיים  - סמלול, מישושיים  - כתב ברייל, או שמיעתיים - מערכת כריזה).
 
7. מהו "פישוט לשוני"?
המונח "פישוט לשוני" מתייחס לתהליך התאמת השפה לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. תהליך זה מתמקד בפישוט הרעיונות, בבחירת אוצר מילים מותאם, בבניית משפטים קצרים וברורים.
 
8. מה ההבדל בין "פישוט לשוני" ל"שפה פשוטה"?
המונח "שפה פשוטה" מתייחס להפיכת השפה בה נמסר המידע לברורה ומובנת לכלל הציבור. שפה פשוטה היא שפה יומיומית שכולם מבינים, ללא מונחים מקצועיים וז'רגון, וזאת בניגוד לשפה משפטית, למשל, שבה מנוסחים חוזים שונים.
 
9. האם מידע נגיש מתייחס רק למסמכים כתובים?
מידע נגיש מתייחס לשפה כתובה ודבורה כאחת.
מידע נגיש יכול להימסר באופניות שונות – כמסמך כתוב, כפסקול מוקלט, ככתוביות, ככיתוב על שלטים ועוד.
גם כאשר מעבירים לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית מידע בעל פה יש להקפיד על העברת המידע בצורה נגישה. לכן, מעבר להנגשת המידע הכתוב, מאוד חשוב שגם אנשים הנמצאים בתקשורת בעל פה עם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ילמדו כיצד לשוחח עימם בצורה מותאמת (הדבר נדרש גם על פי תקנות נגישות השירות, 2013).
 
10. מהו "דפוס נגיש"?
"דפוס נגיש" – הדפסה אשר מתקיימים בה כל אלה:
(1) האותיות הן אותיות דפוס;
(2) הגופן מסוג פשוט (כגון אריאל), מעובה, וגודלו בין 16 לבין 22 נקודות;
(3) בטופס שמקבל השירות נדרש להוסיף בו מידע, מצוי רווח הולם להוספת המידע כאמור;
(4) הנייר אינו מבריק ואין בו קישוטי רקע;
(5) ככל שניתן, גוון האותיות והספרות יהיה נוגד את הרקע באופן המאפשר לקרוא אותן בבירור;