המכון להנגשה קוגניטיבית
 
1. מדוע כדאי לפנות למכון להנגשה קוניטיבית?
המכון להנגשה קוגניטיבית הוקם כדי לתת מענה מקצועי ומקיף לצורך בהנגשת מידע לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
צוות המכון כולל אנשי מקצוע מנוסים מתחומי עיסוק שונים (ריפוי בעיסוק, בלשנות, עיצוב גרפי, מחשוב ומאפשר התייחסות רחבה ובינתחומית לסוגיות מגוונות בתחום ההנגשה הקוגניטיבית. ייחוד המכון הוא שתחת קורות גג אחת נכללים כל אנשי המקצוע הממונים על יישום תקנות הנגישות, ביצוע תהליכי ההנגשה הלשונית בפועל, הפקת התוצרים וביצוע בקרה. כמו כן במקומות שיש בכך צורך, יכול צוות המכון לאשר כי בוצעה התאמת נגישות בהתאם לנדרש בתקנות.
היבט ייחודי נוסף הוא שעבודת המכון מבוססת על מחקרים קודמים אשר בוצעו בקריה האקדמית אונו על ידי בכירים מחוקריה.
 
2. איך יוצרים קשר עם המכון?
קיימות מספר דרכים ליצור קשר עם המכון להנגשה קוגניטיבית:
באמצעות הטלפון: 03-5311880
באמצעות שליחת הודעה בדף "צור קשר" באתר: http://www.adaptit.co.il
 
3. כיצד מתבצע תהליך העבודה מול המכון להנגשה קוגניטיבית?
• עם פניה של לקוח אל צוות המכון להנגשה קוגנטיבית מתבצע תהליך של איפיון ראשוני של הפרויקט אותו מבקש הלקוח לבצע. 
• לאחר האפיון הראשוני, מוצעת על ידי המכון הצעה לביצוע הפרויקט, אשר לרוב כוללת מספר אפשרויות הנגשה. 
• במידה ומוחלט על ביצוע הפרויקט, מתקיים אפיון מעמיק יותר, נקבעים אנשי הצוות שילוו את הפרויקט ונקבעים לוחות זמנים לביצוע. 
• עם תום הביצוע ובקרה מקצועית של ראש המכון וראשי התחומים מועבר התוצר ללקוח.