אחת ממטרות המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית הינה פיתוח ידע תיאורטי ומעשי וקידום המחקר בתחום ההנגשה הקוגניטיבית. צוות המכון כולל נשות מקצוע וחוקרות בעלות תואר שני ושלישי, בעלות רקע אקדמי ומקצועי עשיר בתחומים הנוגעים להנגשה קוגניטיבית, כגון: ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, בלשנות, לימודי מוגבלות, ועוד.

השילוב של מחקר ועשייה מקצועית מאפשר למכון:

 • למפות צרכים של אוכלוסיות היעד של המכון, כגון: א/נשים עם מוגבלות שכלית, א/נשים עם מוגבלות נפשית, א/נשים עם אוטיזם, ועוד, במגוון נושאים.
 • למפות את הרמפות הקוגניטיביות המאפשרות לתת מענים ו/או אמצעי הנגשה לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית
 • לפתח רמפות קוגניטיביות חדשניות ולבחון את תקפותם ומידת יעילותם.
 • לבסס ולתקף ידע מקצועי ומעשי.
 • לפתח הכשרות, הדרכות וחומרי לימוד בתחום ההנגשה הקוגניטיבית עבור א/נשי מקצוע ונותני שירות.
 • לקדם את תחום ההנגשה הקוגניטיבית כגוף ידע ותחום מחקר באקדמיה.

 

 להלן רשימה חלקית של מאמרים אקדמיים, דוחות מחקר, וחומרים מקצועיים שהמכון פירסם ו/או היה שותף מרכזי לפרסומם:

 

פרסומים

 

 • Yalon-Chamovitz, S. (2009). Invisible access needs of people with intellectual disabilities: A conceptual model of practice. Intellectual and Developmental Disability, 47, 395-400. למאמר המלא

 • Uziel-Karl, S. (2013). “Linguistic Simplification“. In G. Khan (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden:  Brill Academic Publishers. למאמר המלא

 • Yalon-Chamovitz, S., Shach, R., Avidan-Ziv, O., & Tenne, M. R. (2015). The call for cognitive ramps. Work (Reading, Mass.), 53(2), 455-456. למאמר המלא

 • Yalon-Chamovitz, S., and Avidan-Ziv, O. (2016). Simultaneous Simplification: Stretching the Boundaries of UDL. In: Networking, Implementing, Research, and scaling Universal Design for Learning, Towson MD: UDL-IRN, Pp.66-68  למאמר המלא

 • Werner, S., Yalon-Chamovitz, S., Rinde, M. T., & Heymann, A. D. (2017). Principles of effective communication with patients who have intellectual disability among primary care physicians. Patient education and counseling, 100(7), 1314-1321 למאמר המלא

 • Uziel-Karl, S., & Tenne-Rinde, M. (2018). Making language accessible for people with cognitive disabilities: Intellectual disability as a test case. In: Bar-On, A. & Ravid, D., Handbook of Communication Disorders. למאמר המלא
   

   

מחקרים פעילים:

 • התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו ISO 9186-1:2014, ISO 22727: 2007
 • מוזאון נגיש- מחקר מלווה להערכת תכנית הנגשה קוגניטיבית של אתרי פנאי עבור משפחות ויחידים עם מגבלה שכלית