• מתי מעשה מיני לא פוגע?

  מתי מעשה מיני לא פוגע?

 • מתי מעשה מיני פוגע?

  מתי מעשה מיני פוגע?

 • צריךלספר למישהו שסומכים עליו על הטרדה מינית

  צריךלספר למישהו שסומכים עליו על הטרדה מינית

 • מהו מעשה מיני?

  מהו מעשה מיני?

 • מי שעושה מעשה מיני פוגע הוא מטריד מינית

  מי שעושה מעשה מיני פוגע הוא מטריד מינית

 • להראות עם הגוף שאני לא מסכים

  להראות עם הגוף שאני לא מסכים

 • להגיד אני לא מסכים

  להגיד אני לא מסכים

 • מטריד מינית צריך לקבל עונש

  מטריד מינית צריך לקבל עונש

 • סיפרתי למשטרה

  סיפרתי למשטרה

 • לאיש צוות אסור לעשות איתי מעשה מיני גם אם אני מסכים

  לאיש צוות אסור לעשות איתי מעשה מיני גם אם אני מסכים

 • סיפרתי לעורך דין

  סיפרתי לעורך דין

 • סיפרתי לאיש צוות

  סיפרתי לאיש צוות

 • הטרידו אותך מינית במסגרת התעסוקה? כדאי לספר למישהו מיד!

  הטרידו אותך מינית במסגרת התעסוקה? כדאי לספר למישהו מיד!

 • סיפרתי למישהו שאני סומך עליו

  סיפרתי למישהו שאני סומך עליו

 • גבר יכול להטריד מינית

  גבר יכול להטריד מינית

 • אישה יכולה להטריד מינית

  אישה יכולה להטריד מינית

 • למי כדאי לספר אם הטרידו אותי מינית במסגרת התעסוקה?

  למי כדאי לספר אם הטרידו אותי מינית במסגרת התעסוקה?