• אש

  אש

 • אומץ

  אומץ

 • בית המקדש

  בית המקדש

 • דמי חנוכה

  דמי חנוכה

 • חנוכיה

  חנוכיה

 • חשמונאים

  חשמונאים

 • כד שמן

  כד שמן

 • לביבה

  לביבה

 • נס פך השמן

  נס פך השמן

 • סביבון

  סביבון

 • סופגניה

  סופגניה

 • סמל חנוכה

  סמל חנוכה

 • הדלקת נר

  הדלקת נר

 • סמל כללי של חנוכה

  סמל כללי של חנוכה

 • בית כנסת

  בית כנסת

 • בית המקדש

  בית המקדש

 • מנורת בית המקדש

  מנורת בית המקדש

 • כדי שמן

  כדי שמן

 • חשמונאים/ חג הגבורה

  חשמונאים/ חג הגבורה

 • כד שמן

  כד שמן