• סמל כללי של שבת

  סמל כללי של שבת

 • בריאת העולם

  בריאת העולם

 • יום מנוחה

  יום מנוחה

 • מדליקים נרות שבת

  מדליקים נרות שבת

 • קידוש

  קידוש

 • עורך הקידוש מברך על היין

  עורך הקידוש מברך על היין

 • האורחים שותים מהיין

  האורחים שותים מהיין

 • עורך הקידוש מברך על הלחם

  עורך הקידוש מברך על הלחם

 • האורחים טועמים מהחלות

  האורחים טועמים מהחלות

 • סעודת שבת

  סעודת שבת

 • הבדלה

  הבדלה