שונות

דמיוני

משהו שלא קיים בחיים האמיתיים. משהו שאין באמת.

מצוי

מה שיש

מתלבט

לא יודע מה להחליט.

רצוי

מה שרוצים שיהיה.