שמחת תורה

הקפות

מנהג דתי.
קבוצה של אנשים הולכת או רוקדת מסביב למקום.

שמיני עצרת

חג מהתנ"ך.
חוגגים אותו ביום של שמחת תורה.

תנ"ך

תורה נביאים כתובים.
ספר קדוש.

תשרי

החודש הראשון בשנה העברית