שבת

טֶקֶס

אירוע חשוב עם כללים
למשל, הקידוש בשבת הוא טקס.


יום חול

יום רגיל.
יום חול הוא לא יום שבת.
יום חול הוא לא יום חג.


לברוא, ברא

לעשות, עשה


מָן

לחם מיוחד.
אלוהים נתן לעם ישראל מָן כשיצאו ממצרים.


מלאך, מלאכים

לפי האמונה, העוזרים של אלוהים בשמיים.


סעודה

ארוחה גדולה.


ספר בראשית

הספר הראשון בתורה.


עורך הקידוש

האדם שעושה את הקידוש.


ציווה

אמר


שַׁבָּת

היום ה-7 בשבוע.
יום מנוחה.


שָׁבַת

הפסיק לעבוד.