סוכות

אבות עם ישראל

האבות (אבא) של העם היהודי.
אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד.

אסיף

לאסוף את התבואות מהשדה.
לאסוף את החיטה, הפירות והירקות מהשדה.

הדר

סוג של פרי.
אתרוג, לימון ותפוז הם פירות הדר.

הושענא

פיוט (שיר) תפילה.
פיוט (שיר) ששרים בחג הסוכות.

מִצווה

משהו שצריך לעשות לפי האמונה היהודית.
בחג הסוכות מִצווה להיות שמחים.

סכך

הגג של הסוכה.
עשוי מענפים או עלים.

ערבה

צמח שצומח ליד נחלים.
צמח אחד מארבעת המינים.

תבואה

החיטה והשעורה שהחקלאי מגדל.
הפירות והירקות שהחקלאי מגדל.

תשרי

החודש הראשון בשנה העברית