יום כיפור

חטאים

מעשים רעים. מעשים נגד החוקים של הדת.

חשבון נפש

לחשוב על המעשים שלנו.
לחשוב איזה דברים טובים עשינו.
לחשוב איזה דברים רעים עשינו.

כיפור

סליחה

מצווה

משהו שצריך לעשות לפי האמונה היהודית.

ספר ויקרא

הספר השלישי מתוך חמישה ספרים של התורה.

פרוכת

בד שמכסה את ארון הקודש בבית הכנסת.

צדקה

עזרה לעניים.

צום

צום הוא מצב. במצב של צום לא אוכלים ולא שותים.

קדוש

חשוב מאוד. מיוחד מאוד. ההיפך מרגיל.
למשל, יום שבת הוא יום קדוש ליהודים.
יום שבת הוא לא כמו הימים הרגילים.
יום שבת הוא יום מיוחד.

שופר

כלי שמשמיע קול כשנושפים בו (כשמכניסים לתוכו אויר).
עשוי מקרן של בעל חיים.

תענית

יום צום.
בתענית לא אוכלים ולא שותים.

תשרי

החודש הראשון בשנה העברית