יום ירושלים

אייר

החודש השמיני בשנה העברית.

טקס

אירוע חגיגי וחשוב.
אירוע בו עושים מעשים קבועים.
למשל, בטקס הזיכרון אומרים תפילה מיוחדת.

ירושלים

עיר הבירה של ישראל.

לאומי

של כל המדינה.

מלחמת ששת הימים

מלחמה של 6 ימים.
בסוף המלחמה החיילים הישראלים שחררו את ירושלים מהירדנים.

עיר בירה

העיר החשובה של המדינה.
בעיר הבירה נמצאים מקומות חשובים למדינה.

צעדה

הליכה של קבוצת אנשים גדולה ביחד