יום המוגבלויות הבינלאומי

בינלאומי

של כמה מדינות בעולם

דצמבר

החודש האחרון בשנה הלועזית

זכויות

דברים שמגיעים לנו לפי החוק.
למשל, מגיע לנו לקבל מידע בשפה ברורה ומובנת.

מוגבלות

ליקוי או מגבלה בגוף או בנפש של האדם

שאיפות

מטרות, דברים שרוצים מאוד