ט"ו בשבט

אילן

עץ

אילנות

עצים

לנטוע

לשתול עצים וצמחים

מִשְׁנָה

דברי דת וחוכמה שלא כתובים בספר התורה.

מצווה

משהו שצריך לעשות, לפי האמונה היהודית.
בט"ו בשבט מצווה על החקלאים לתת תרומה לעניים.

נטיעה

שתילה של עצים וצמחים

פירות יבשים

פירות טריים אפשר גם לייבש.
כשמייבשים את הפירות מוציאים מהם את המים.
בלי המים, הפירות מתכווצים (נעשים קטנים).
לפירות כאלה קוראים פירות יבשים.

שבעת המינים

שבעת המינים הם שבעה סוגים של צמחים מארץ ישראל. שבעת המינים מוזכרים בתורה. שבעת המינים הם: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר