זכויות

שוויון הזדמנויות

לכל אדם יש אותן אפשרויות להצליח כמו לאנשים אחרים.

שונות

כל אדם הוא מיוחד ושונה מאנשים אחרים.

שיקום

להתמודד ולהשתפר אחרי מצב קשה (למשל, מחלה או פציעה).
לדוגמה, להשתלב בחברה אחרי הרבה זמן בבית חולים.


שיקום תעסוקתי

עזרה לאדם כדי שישתלב בעבודה.

שלמות גופנית

צריך לשמור על הגוף של אנשים עם מוגבלות.

שלמות נפשית

צריך לכבד את הרגשות והמחשבות של אנשים עם מוגבלות.

תביעה, הגיש תביעה

להתלונן על אנשים בבית המשפט.

תוכניות שיקום

תהליך ליווי ועזרה שאנשים עם מוגבלות מקבלים כדי להשתלב בקהילה ובעבודה.

תמיכת עמיתים

ליווי או ייעוץ שאדם עם מוגבלות מקבל מאדם אחר עם מוגבלות שיש לו יותר ניסיון.
לדוגמה, כשחברה חדשה מגיעה לדיור העצמאי, חברות ותיקות מלמדות אותה דברים ותומכות בה.


תעסוקה נתמכת

מסגרת שעוזרת לאנשים עם מוגבלות לעבוד בשוק החופשי.
במסגרת התעסוקה הנתמכת יש לאדם עם המוגבלות מדריך שמלווה אותו.