זכויות

אזרח

אדם שנולד במדינה או גר בה באופן קבוע.
לאזרח יש זכויות וחובות במדינה.
לדוגמה, לכל אזרח יש זכות להצביע בבחירות.
לכל אזרח יש חובה לשלם מיסים.


אי-הפליה

לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שווה כמו לאנשים אחרים.


אכיפה

בדיקה שאנשים מקיימים את החוקים.

אלימות

להשתמש בכוח כדי לפגוע במישהו.
לדוגמה: להרביץ, לדחוף, לתת בעיטה, לנשוך, לקלל ולצעוק.


אמנה

הסכם בין מדינות.

אפוטרופוס

לפעמים, לאדם עם מוגבלות קשה לקבל החלטות בעצמו, גם אם נותנים לו עזרה.
במקרה כזה, בית המשפט ממנה (קובע) לו אפוטרופוס.
האפוטרופוס מקבל החלטות בשביל אדם שלא יכול להחליט בעצמו.
האפוטרופוס צריך להתייעץ עם האדם עם המוגבלות.
האפוטרופוס צריך לפעול לפי הרצון של האדם עם המוגבלות עד כמה שאפשר.


ארגון האומות המאוחדות (האו"ם)

האומות המאוחדות.
ארגון משותף של הרבה מדינות בעולם.


ביטוח חיים

הסכם בין אדם לחברת ביטוח.
ההסכם מבטיח שקרובי משפחה של אדם יקבלו כסף מחברת הביטוח אחרי שהאדם ימות.
הכסף הזה יעזור להם להתקיים.


ביטוח רפואי

הסכם בין אדם לקופת חולים או לחברת ביטוח.
ההסכם מבטיח שקופת חולים או חברת הביטוח ישלמו עבור הטיפול הרפואי באדם במקרה של מחלה או פגיעה.


בן זוג

בעל או חבר שחיים איתו בקשר קרוב של אהבה.

בת זוג

אישה או חברה שחיים איתה בקשר קרוב של אהבה.

דו"ח (דין וחשבון)

מסמך שבו כותבים מה המצב בנושא מסוים.
לדוגמה, דו"ח על מצב העוני מתאר כמה אנשים עניים יש בישראל.


דיור ציבורי

המדינה נותנת בית לאנשים שלא יכולים לקנות בית לעצמם.

הגנה סוציאלית

תמיכה שהמדינה נותנת לאנשים כדי שתהיה להם רמת חיים טובה.
לדוגמה, קצבאות שהמדינה משלמת לאנשים עם מוגבלות.

הכשרה

הדרכה ולימוד.
לדוגמה, אנשים עם מוגבלות לומדים כל מני דברים כדי להיות עצמאיים.
לדוגמה, קורס שמלמד אנשים מקצוע בו הם יוכלו לעבוד.


העדפה מתקנת

לקדם בכוונה קבוצה של אנשים שקודם סבלה מהפליה.
לתת תנאים טובים יותר לאנשים שקודם סבלו מהפליה.
לדוגמה, להעדיף אנשים עם מוגבלות בקבלה למקום עבודה.


הפליה

מצב שבו מתנהגים אל אדם בצורה שונה מאשר אל אנשים אחרים.
מצב שבו נותנים לאנשים יחס פחות טוב מאשר לאנשים אחרים.
מצב שבו מתייחסים לאדם בצורה פוגעת.


התעללות

לעשות נזק לגוף או לנפש של מישהו.
לדוגמה, לא לתת לאדם עם מוגבלות לאכול או לשתות.
לדוגמה, לקשור אדם עם מוגבלות למיטה.


זכויות (זכות)

דברים שמגיעים לכל אדם לפי החוק במדינה.
דברים שכל אדם מקבל מהמדינה.
לדוגמה, הזכות להצביע בבחירות.


זכויות אדם

דברים שמגיעים לכל אדם בגלל שהוא בן אדם.
אסור לאנשים ואסור למדינה לפגוע בזכויות האלה.
לדוגמה, לכל אדם יש זכות להיות חופשי -
למדינה אסור להכניס אדם לבית הכלא בלי סיבה.