הנחיות כיצד להשתמש במילון המונחים שעברו הנגשה לשונית.